Kalwaria Świętokrzyska

Składa się z pozostałości zabytkowej kaplicy zbudowanej przez Oraczewskich (odpowiedzialnych też m.in za Stary Młyn znajdujący się w centralnej części Morawicy) oraz drogi krzyżowej, która posiada w sobie dość wyjątkową dla tego typu obiektów cechę – na szczycie konstrukcji znajdują się odłamki bryłki fundamentu bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie. W stacje wmurowano płaskorzeźby obrazujące sceny Biblijne i dwie tablice granitowe z nazwą i tekstem biblijnym, którego wyboru dokonał ks. prof. Stanisław Czerwik. Najistotniejszym fragmentem trasy jest stacja XV, przedstawiająca Zmartwychwstanie Chrystusa, na której umieszczono Jego figurę mierzącą 2,4 m i ważącą 1,5 tony. Ze stacji Chrystus w swoim wizerunku z otwartymi rękoma obejmuje niemal całe wzgórze. Obecnie jest to dość popularne miejsce spacerów i pielgrzymek ze względu na swój spokojny charakter- w takich miejscach łatwo jest zapomnieć o codziennych by po prostu cieszyć się wolną chwilą.

Galeria

Sprawdź dostępność domku